Puolustusvoimat mukana Locked Shields 2018 -kyberpuolustusharjoituksessa

Puolustusvoimat osallistuu kansainväliseen Locked Shields 2018 (LS18) -kyberpuolustusharjoitukseen 23.-27. huhtikuuta 2018.

Harjoituksen järjestää ja johtaa NATO:n kyberosaamiskeskus (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE). Harjoituksen johto-organisaatio toimii Virossa ja harjoitusjoukot omista maistaan etäyhteyksin. Puolustusvoimat osallistuu harjoitukseen kahdella puolustavalla harjoitusjoukolla sekä asettamalla henkilöitä harjoituksen johto-organisaation tehtäviin Tallinnaan.

LS18 on maailman suurin tekninen kyberharjoitus

Locked Shields on maailman suurin tekninen “Blue Team vs Red Team” -kyberpuolustusharjoitus. Puolustavien, eli sinisten harjoitusjoukkojen tehtävänä on suojata ja puolustaa harjoitusympäristöön mallinnettua tietojärjestelmäkokonaisuuttaan kyberhyökkäyksiltä. Puolustettavia palveluita ovat kriittisen infrastruktuurin kohteet kuten sähkönjakelu, matkapuhelinverkot sekä organisaation ICT-palvelut. Siniset ryhmät pyrkivät havainnoimaan kyberturvallisuuspoikkeamia, arvioimaan niiden vaikutusta sekä toteuttamaan tarvittavia vastatoimia hyökkäysten torjumiseksi.

Suomella ja Ruotsilla yhteinen harjoitusosasto

Puolustusvoimien ja Ruotsin asevoimien henkilöstö muodostavat yhteisen harjoitusosaston ja vastaavat yhteistoiminnassa harjoituksessa kuvattuihin kyberuhkiin. Toinen harjoitusjoukko on kansallinen ja se koostuu vapaaehtoisessa harjoituksessa olevista reserviläisistä ja MPK ry:n kurssilaisista. Vapaaehtoinen harjoitus järjestetään yhteistyössä Maapuolustuskoulutus-yhdistyksen (MPK) kanssa.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää osallistuvien joukkojen osaamista kyberhyökkäysten havaitsemisessa, estämisessä ja raportoinnissa. Kansallisena tavoitteena on kehittää Puolustusvoimien henkilökunnan ja asevelvollisten osaamista kyberuhkien torjunnassa sekä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa.

Puolustusministeriö on hyväksynyt Locked Shields -harjoituksen osaksi Puolustusvoimien vuoden 2018 harjoitustoimintaa.