Uusi tutkimus osoittaa: suuri enemmistö eurovaaliehdokkaista sääntelisi tekoälyn käyttöä

Tekoälyn kehityksellä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme ja eurovaaliehdokkaat uskovat sen olevan erittäin tärkeää EU:n kilpailukyvyn kannalta, mutta ovat samalla sitä mieltä, että teknologian käyttöä pitäisi rajoittaa sääntelyllä. Eurovaaliehdokkaat näkevät kansalaisten tietotason tekoälyn vaikutuksesta heidän elämäänsä olevan alhainen. Ehdokkaat ovat lisäksi huolissaan siitä, että Yhdysvallat ja Kiina ottavat hallitsevan aseman tekoälyn läpinäkyvyyden ja eettisten kysymysten määrittämisessä. Tämä ilmeni tutkimuksesta, jonka Tieto teetti Suomessa ja Ruotsissa toukokuun alussa.

Kysyttäessä tekoälyn läpinäkyvyydestä ja etiikasta 70 % eurovaaliehdokkaista on huolissaan siitä, että tekoälyratkaisut ovat epäeettisiä ja puolueellisia ja 76 % on huolissaan tekoälyalgoritmeihin perustuvien päätösten läpinäkyvyydestä. 91 % ehdokkaista kannattaakin sääntelyä tekoälyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Lisäksi 78 % ehdokkaista on huolissaan siitä, että Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaiset suurvallat ottaisivat hallitsevan aseman tekoälyn läpinäkyvyyden ja eettisten kysymysten määrittämisessä.

– Tekoälyn kehityksellä on mullistava vaikutus yhteiskuntaan, yrityksiin ja talouteen ja sen avulla voidaan saavuttaa kansalaisten kannalta merkittäviä uudistuksia. Tekoälysovellukset kehittyvät nopeasti ja onkin tärkeää antaa markkinan ja innovaatioiden kehittyä ilman liian tiukkoja suuntaviivoja. Koska sääntely ottaa aikansa on yritysten aktiivisuudella ja avoimuudella tekoälyn kehittämiseen liittyvissä arvovalinnoissa merkittävä rooli. Olemme Tiedolla julkaisseet tekoälyn kehitykselle eettiset ohjeet ja olemme myös mukana EU:ssa tehtävässä sääntelytyössä ottaaksemme kaikki tekoälyn eettisen käytön näkökohdat huomioon, sanoo yhteiskuntavastuujohtaja Kia Haring Tiedolta.

Kysyttäessä omasta ja kansalaisten tietotasosta tekoälyyn liittyen 78 % ehdokkaista uskoo, että heillä on riittävästi tietoa tehdä päätöksiä tekoälyn sääntelystä. Kuitenkin vain 9 % uskoo, että kansalaiset ymmärtävät, miten tekoäly tulee vaikuttamaan heidän elämäänsä. 35 % ehdokkaista jopa ajattelee, että kansalaiset ovat täysin tietämättömiä tekoälyn vaikutuksista. Noin puolet ehdokkaista (49 %) ajattelee, että IT-yritykset eivät ota tarpeeksi vastuuta siitä, että ihmisille kerrotaan tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että vaikka ehdokkailla on ideoita ja ajatuksia tekoälyn sääntelystä, siihen liittyen on käynnissä vain vähän konkreettisia toimia tai poliittisia aloitteita.

Suomalaisten ja ruotsalaisten vastaajien eroja:

  • Kaikki suomalaiset ehdokkaat uskovat, että tekoälyn kehittäminen on erittäin tärkeää EU:n kilpailukyvyn kannalta, kun taas vain 50 % ruotsalaisista ehdokkaista on samaa mieltä.
  • Suomalaiset eurovaaliehdokkaat ovat ruotsalaisia ehdokkaita enemmän huolissaan Kiinan ja Yhdysvaltojen liian hallitsevasta asemasta tekoälyn läpinäkyvyyden ja eettisten kysymysten määrittämisessä. Jopa 90 % suomalaisista vastaajista on jonkin verran tai erittäin huolissaan tästä, kun ruotsalaisista vastaajista noin 57 % ajattelee näin.
  • Tiedon tekoälyn kehityksen eettiset ohjeet
  • Tieto liittyi AI Alliance -verkostoon

Tietoja tutkimuksesta:

Kysely lähetettiin kaikkien puolueiden eurovaaliehdokkaille sekä puoluetoimistoille (60 maata kohden) toukokuussa 2019. Suomalaisilta ehdokkailta saatiin 30 vastausta ja ruotsalaisilta 16 vastausta.