#kyberpuolustus-kirja opastaa kyberin maailmaan

Kybertoimintaympäristö kehittyy kovalla vauhdilla, ja kyberturvallisuus koskettaa koko yhteiskuntaa kriittisestä infrastruktuurista aina kuluttajiin asti. #kyberpuolustus kuvaa kybertoimintaympäristöä ja siihen liittyviä ilmiöitä etenkin Puolustusvoimien henkilöstölle, mutta kirjan esimerkit soveltuvat myös ulkopuoliseen käyttöön.

Tavoitteena perustietämys kybertoimintaympäristöstä

Majuri Tommi Laarin ja asiantuntijaryhmän kirjoittama #kyberpuolustus: Kyberkäsikirja Puolustusvoimien henkilöstölle -kirja esittää ensimmäisen julkisen kuvauksen kyberpuolustuksesta Suomessa. Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle riittävä perustietämys laajasta ja monimutkaisesta kybertoimintaympäristöstä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä.

– Kybertoimintaympäristö on monimutkainen asia, joten halusimme asiantuntijaryhmän kanssa tiivistää kokonaisuuden yksiin kansiin, Laari kertoo.

Teoksessa kuvataan kybertoimintaympäristön perusteita ja kehitystä, ja kyberoperaatioiden yleisimpiä toimintamalleja maailmalta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan toimintaympäristön muodostamaa uhkaa Puolustusvoimien näkökulmasta.

Kyberpuolustusta ja uutta toimintaympäristöä käsittelevä teos on suunnattu etenkin Puolustusvoimien henkilöstölle. #kyberpuolustus kuvaa Puolustusvoimiin ja sen henkilöstöön kohdistuvia uhkia ja kertoo, kuinka Puolustusvoimat toimii kybertoimintaympäristössä.

Kyberpuolustus on osa-alue Suomen kyberturvallisuudesta, josta Puolustusvoimat vastaa. Se on jaettu suojautumiseen, vaikuttamiseen ja tiedusteluun.

Kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia

Kybertoimintaympäristö on tärkeä maanpuolustukselle, mutta monia kirjassa käsiteltäviä ilmiöitä ja uhkia lähestytään Puolustusvoimia laajemminkin. Kirjan sisältö soveltuukin hyvin lähteeksi myös muille toimijoille.

Digitaalisten järjestelmien haavoittuvuudet ja yksinkertaisimmillaan sähköpostitse saapuvien huijausviestien aiheuttamat tietoturvauhat koskettavat jokaista teknologian käyttäjää. Laari muistuttaa, että laitteiden suojaus ja päivitykset on pidettävä ajan tasalla, eikä omaa uhkaa kannata vähätellä varsinkaan osana työyhteisöä.

– Moni voi kokea, ettei ole yksilönä houkutteleva kohde tai uhri. Silti jokainen meistä voi joutua uhriksi ihan vaan sen takia, että on niin sanotusti heikoin lenkki, Laari toteaa.

Kirja haluttiin kaikkien saataville

Kirjassa avataan monia kyberpuolustukseen liittyviä käsitteitä yksinkertaisesti, ja yhtenä kirjan tavoitteena on ollut mahdollisimman yleistajuinen ja helposti lähestyttävä kielenkäyttö.

– Alun perin kirja suunniteltiin sotilaille ja upseereiden koulutukseen, mutta sitä laajennettiin, jotta se soveltuu koko puolustusvoimien henkilöstölle ja kaikille aiheesta kiinnostuneille, Laari kertoo.

Kirjan sisältö mahdollistaa toimintaympäristön seuraamisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kirja soveltuu hyödynnettäväksi opetuksen tukena Maanpuolustuskorkeakoulussa ja muissa oppilaitoksissa.

Jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä kybertoimintaympäristö haastaa kirjan sisältöä ja ajankohtaisuutta, mutta Laari uskoo, että kirjassa käsiteltävät perusasiat eivät tule kehittymään yhtä nopeasti kuin teknologia.

Käy lataamassa #kyberpuolustus täältä.