Yandex kakkonen valmistui Mäntsälän Kapuliin

Yandex Moskovan päärakennus Kuva: WikiFido – Own work, CC BY-SA 4.0,

Yandex kakkonen on valmis ja Mäntsälän kunta pitänyt rakennuksen loppukatselmuksen. Rakennusprojekti sujui aikataulussa ja mitään erityistä huomautettavaa ei ollut.

Johtava rakennustarkastaja Päivi Kauppinen-Ketoja: ”Minulla ei ainakaan ole muuta kuin positiivista asian suhteen eli lupavaiheessa toimivat kiitettävästi”.

Rakennustarkastaja Jouni Rissanen:  ”Kaikki vaaditut katselmukset on pidetty ja loppukatselmuksessa edellytetyt todistukset ja dokumentit esitettiin loppukatselmuksessa. Loppukatselmuksessa suoritettiin asiakirjojen tarkastus ja työmaakierros. Mitään erityistä huomauttamista ei ilmennyt. Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus todettiin hyväksytysti pidetyksi, kun palo- ja pelastusviranomaisen vähäiset huomautukset on korjattu”.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy – MYK toteaakin: – Yandex kakkosen rakennustyöt sujuivat suotuisasti ja onnellisten tähtien alla!