Monthly archives: February, 2021

Vuonna 2020 havaittiin 62,6 miljardia kyberuhkaa, joka on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän

Trend Micron vuotuinen tietoturvaraportti auttaa ymmärtämään kyberuhkia ja suojautumaan niiltä vuonna 2021 Trend Micro kertoo havainneensa vuoden 2020 aikana 126 000 kyberuhkaa minuutissa. Erityisesti etätyöntekijät ja kotitoimistot joutuivat koville hyökkäysten määrän kasvaessa 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Raportin mukaan erityisesti kotiverkot olivat viime vuonna houkuttelevia kohteita verkkorikollisille, sillä niiden kautta on mahdollista tunkeutua myös etätyöläisten työpaikkojen …

Selvitys: koronakriisi kasvattaa kuntien IT-investointeja

IT-palveluyhtiö CGI:n tekemästä kuntapäättäjäkyselystä käy ilmi, että kunnat aikovat satsata erityisesti hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan sekä opetustoimen digitalisointiin. Enemmistö vastaajista povaa kasvua kuntien IT-budjettiin koronakriisin vuoksi.  IT-palvelujen ulkoistuksissa kunnat tavoittelevat kustannussäästöjen lisäksi nopeampaa kehittämistä ja skaalautuvuutta muuttuvassa tilanteessa. Koronakriisi on lisännyt kuntien painetta digitalisoida kuntalaisille tarjottuja palveluja. Tärkeäksi koetaan lisäksi hallinnon prosessien digitalisointi. ”Kaupungit ja …

Yksinäiset nuoret alttiita nettiriippuvuudelle – korona-aikana yhä useampi on vaaravyöhykkeellä

Yksinäisyys on riskitekijä sille, että nuori ajautuu käyttämään nettiä pakonomaisesti. Pakonomaisen käytön riski on kasvanut korona-aikana: nuorten yksinäisyys on lisääntynyt ja samalla netissä vietetään yhä pidempiä aikoja. Nuorten haitallista netinkäyttöä selvittäneessä tutkimuksessa oli mukana 1750 suomalaisnuorta. Heitä tutkittiin kolme kertaa: 16-, 17- ja 18-vuotiaina. Tulokset on julkaistu Child Development -tiedejulkaisussa. Nuorten netin käyttö on kaksiteräinen …

Poikkeuksellisena vuonna 2020 kyberturvallisuus kosketti kaikkia

Koronapandemia, etätyöt, Vastaamon tietomurto, Koronavilkku-sovellus, Emotet-haittaohjelma ja teknisen tuen huijauspuhelut löivät leimansa kyberturvallisuuden vuoteen 2020. Myös 5G:n tietoturva ja turvallisuussääntelyn muutostarpeet puhututtivat. Tietoturvan vuosi 2020 -katsauksessamme käymme läpi keskeiset tapahtumat ja arviomme kyberturvallisuusvuodesta 2021. Tietoturva ja kyberturvallisuus 2020 Poikkeuksellinen vuosi näkyi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa muun muassa kaksinkertaisena tietoturvatapausten määränä. Myös kansalaisyhteydenotot moninkertaistuivat. Kyberturvallisuuskeskuksen …

Lisääntyneet tietovuodot altistavat kuluttajia kyberrikoksille

F-Securen julkaiseman uuden raportin mukaan seitsemän kymmenestä tietovuotohyökkäykselle altistuneesta vanhemmasta joutuu kyberrikoksen uhriksi. Kyberhyökkäyksistä uutisoidaan tänä päivänä usein ja massiiviset tietovuodot ovat muodostaneet huomattavan uhan erilaisille organisaatioille. F -Securen uudessa raportissa perehdytään harvemmin esille nostettuun asiaan: hyökkäysten vaikutukseen online-palveluja käyttäviin yksityishenkilöihin ja perheisiin. Raportissa todetaan, että lähes 30 % F-Securen kyselyyn vastanneista on kokenut edeltäneiden …

Suomi kannattaa EU:n yhteisiä sääntöjä verkkoalustoille

Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita. Suomi tukee asetusehdotusten tavoitteita ja esittää tarkennuksia jatkovalmisteluun. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 4.2.2021 U-kirjelmät, jossa kerrotaan komission ehdotusten sisällöstä ja vaikutuksista sekä Suomen kannoista ehdotuksiin. Digitaalisia palveluja koskevan säädöksen …