Wilma on todella ainutlaatuinen oppilashallintojärjestelmä Suomessa, palvellen sekä perheitä että oppilaitoksia aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Opetusalan suunnannäyttäjänä Wilma on kuunnellut käyttäjien tarpeita ja haluaa helpottaa käyttäjien arkea nyt entistä enemmän parantamalla löydettävyyttä.

Wilma on Suomen käytetyin yhteydenpitoväline kodin ja koulun välillä. Lähes kaksi miljoonaa suomalaista vastaanottaa ja lähettää Wilma-viestejä melkein päivittäin. Käyttäjäpalautteiden perusteella peräti 65 prosenttia Wilman käyttäjistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Wilmaan viestinnän välineenä. Järjestelmän toimintoja kehitetään eteenpäin määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Teknisen uudistustyön ohessa Wilman brändin ja verkkosivuston on aika uudistua. Uuden julkaistun verkkosivuston myötä palaute- ja tukikanavat ovat yhä paremmin käyttäjien saatavilla. Uudistuksen myötä myös Wilma-tuotteeseen on tulossa pieniä ulkoasumuutoksia.

“Uudistuksen taustalla on Wilman tulevaisuuden visio opetuksen kattavasta digitaalisesta ekosysteemistä. Halusimme uudistaa Wilman brändi-identiteettiä vastaamaan Wilman tulevaisuuden strategiaa opetusalan suunnannäyttäjänä. Olen todella tyytyväinen siihen, että jatkossa Wilma erottuu omana brändinään – omalla logollaan ja omilla viestintäkanavillaan”avaa koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen uudistuksen taustoja.

Uudet viestintäkanavat Wilma-käyttäjien apuna

Uudistuksen myötä Wilman asiakkaiden ja käyttäjien tukena toimivat kaksi täysin uutta kanavaa: wilma.fi-verkkosivusto, josta Wilma-tuoteperheeseen liittyvä informaatio ja tuki- ja palautekanavat löytyvät kätevästi yhdestä sijainnista, sekä iloa ja parhaita käyttäjävinkkejä jakava Instagram-tili @wilmavirallinen. Uudistuksen myötä uusi wilma.fi parantaa merkittävästi palautekanavan ja tukisivuston saatavuutta loppukäyttäjälle.

“Tarkoituksenamme on tulla yhä lähemmäs loppukäyttäjiä, jotta voimme entistä paremmin tukea ja helpottaa heitä Wilman käytössä osana arkea. Wilman erottautuminen omaksi brändikseen on lähtölaukaus tälle kehitysmatkalle. Keskitymme jatkossa myös yhä vahvemmin vuoropuheluun Wilman käyttäjien kanssa”, Lehtonen kertoo.

Myös Wilmaan kirjautuminen on entistä käyttäjäystävällisempää, kun kaikki asiakasympäristöt löytyvät yhden saman osoitteen kautta. Jatkossa käyttäjä löytää oman Wilman kirjautumisosoitteen helposti wilma.fi-sivuilla olevan hakutoiminnon avulla, joka ohjaa kirjautumaan omaan Wilmaan.

“Kirjautumisen hakutoiminnon tuominen uudelle verkkosivustolle on hyvä ensiaskel, tavoitteenamme on kuitenkin mahdollistaa jatkossa kirjautuminen palveluun suoraan wilma.fi-sivuston kautta”, toteaa Lehtonen.

Wilmassa uudistus näkyy järjestelmän ulkoasumuutoksina, sillä käyttäjiä vastassa ovat uusi ohjausvalikko ja Wilman logo. Kehitystyö tuotteen parissa jatkuu vahvasti myös tulevaisuudessa.