Suomi on sijoittunut ensimmäiseksi Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa. Euroopan komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. Suomi on ollut jo useita vuosia listan kärkisijoilla, vuonna 2021 toinen ja vuosina 2019 ja 2020 ensimmäinen.

DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 69,6. EU-maiden keskiarvo on 52,3. Suomen jälkeen seuraaville sijoille digivertailussa sijoittuivat Tanska, Alankomaat ja Ruotsi.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä on ilahtunut vertailun tuloksesta. Suomen jatkuva menestys kertoo siitä, että digitalisaatiotyötä tehdään onnistuneesti hallinnonalojen rajojen yli, ja että teknologian ja tiedon avulla halutaan luoda kestävää tulevaisuutta kaikille yhdenvertaisesti.

“Suomen kärkisija kertoo, että meillä on digitalisaation edistämisessä tehty paljon asioita oikein. Jo saavutettu menestys on kuitenkin vain lähtökohta tulevalle tekemiselle ja Suomen tulee määrätietoisesti jatkaa kunnianhimoista digi- ja teknologiapolitiikkaa”, sanoo julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero.

”Suomalaiset käyttävät maailman tehokkainta mobiilidataa arjessaan paljon ja monipuolisesti. Myös yritykset ovat alkaneet hyödyntää 5G:n mahdollisuuksia. Kyberturvallisuutta ja datataloutta johdetaan entistä määrätietoisemmin, jotta Suomi on jatkossakin menestyvä digisuurvalta”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

DESI-indeksi seuraa EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä neljällä osa-alueella, jotka ovat siirtoyhteydet, inhimillinen pääoma (mm. digitaidot), digiteknologian integraatio sekä digitaaliset julkiset palvelut.

Digitaidot ja kyberturvallisuus Suomen vahvuuksia

Suomi on edelleen johtoasemassa useimmissa DESI-indikaattoreissa ja parantaa lisäksi pisteitään muutamissa indikaattoreissa, joissa se jo ennestään suoriutui erinomaisesti. Suomi sijoittuu EU-maista ensimmäiseksi esimerkiksi digitaaliteknologian integroimisessa yritysten toimintaan.

”Keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttö yrityksissä on edelleen turhan vähäistä EU:ssa. Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomi on vertailussa tälläkin mittarilla ensimmäisenä. Digitalisaatio tukee kotimaista yrittäjyyttä ja luovuutta paikasta riippumatta. Samalla globaalisti koko EU:n ja eurooppalaisien yritysten digitalisaatiokehitys on tärkeää unionin kilpailukyvyn turvaamiseksi”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Suomen vahvuuksina on mainittu erityisesti kattavat digitaaliset perustaidot sekä pitkät perinteet tieto- ja kyberturvallisuusvalmiudessa. Suomessa viranomaisilla onkin selkeät roolit ja tehtävänjako kyberuhkien torjunnan alalla.

Lisäksi tuloksissa on huomioitu valmisteilla oleva digikompassi, jonka tarkoituksena on määrittää kansalliset tavoitteet ja indikaattorit EU:n digitaalisen vuosikymmenen aihealueille ja luoda yhtenäinen visio pitkän aikavälin digitaalisesta muutoksesta. Suomen digitaalinen kompassi muodostuu neljästä EU-tavoitteita vastaavasta osa-alueesta, jotka ovat osaaminen, yritysten digitalisaatio, digitaalinen infrastruktuuri ja digitaaliset julkiset palvelut.

Maaraportin mukaan Suomi on johtavassa asemassa kaupallisten 5G-palvelujen tarjonnassa. Sen sijaan Suomen haasteeksi maaraportissa on tunnistettu erittäin suuren kapasiteetin verkon kattavuus maaseudulla. Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista vuodesta 2022 alkaen. Ohjelman tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.