Helsingin hallinto-oikeus antoi kaksi tietosuojaa koskevaa ratkaisua

Tänään antamillaan ratkaisuilla hallinto-oikeus on kumonnut kaksi Liikenne- ja viestintäviraston (Traficomin) tekemää päätöstä, jotka koskivat verkkosivustojen evästekäytäntöjä. Yksityishenkilö lähetti Liikenne- ja viestintävirastolle kirjelmät, joissa oli kyse Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämien Traficom.fi- ja Liikennefakta.fi-verkkosivustojen sekä erään yksityisen tahon ylläpitämän verkkosivuston evästekäytäntöjen lainmukaisuudesta. Henkilön mukaan hänen vieraillessaan kyseisillä verkkosivuilla hänen päätelaitteelleen tallennettiin tietoja ilman hänen suostumustaan. Liikenne- …

:LATAA OPAS: Kyberrikollisuus on poliisiasia – Uusi opas neuvoo yrityksiä kyberrikostilanteissa

Kyberrikokset voivat aiheuttaa yrityksen toimintaan vakavia häiriöitä ja merkittävää taloudellista vahinkoa. Kyberrikoksen uhriksi joutuminen ei ole häpeä. Sen kohteeksi voi joutua mikä tahansa yritys miltä tahansa toimialalta. Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) yhdessä julkaisema opas vastaa kyberrikoksia koskeviin kysymyksiin yritysten näkökulmasta Kyberrikoksista vain osa tulee poliisin tietoon. Mikä nostaa kynnystä rikosilmoituksen tekemiseen? – Rikoksesta …

Taloushallintoliitto: Verkko-osoitehuijareita liikkeellä

Valpas tilitoimistoyrittäjä kertoi verkko-osoite/domain-huijausyrityksestä. Asia tässä tiedoksi tilitoimistoille.  Varoittakaa tarvittaessa myös asiakkaitanne. Alla huijausyrityksen kulku. Henkilö soittaa tilitoimistoon tai muuhun yritykseen salaisesta numerosta tekeytyen viranomaiseksi ja sanoo nimekseen vaikkapa Maija Meikäläinen. Soittaja varoittaa, että toinen taho on rekisteröimässä kaikki tilitoimiston nimellä olevat vapaat .com, org, net, jne. verkkotunnukset ja he ovat huomanneet asian.  Soittaja kertoo, että tällainen “kaappausyritys” on mahdollista estää …

Keskusrikospoliisissa käynnistyi hanke nuorten vakavaan tietoverkkorikollisuuteen puuttumiseksi

Kyberrikoksista epäiltyjen joukossa on vuosittain huomattava määrä nuoria ja jopa alaikäisiä. Tähän haasteeseen vastaamaan Keskusrikospoliisissa on käynnistetty nuorten tietoverkkorikollisuuden varhaiseen puuttumiseen keskittyvä hanke, Cybercrime Exit. Cybercrime Exit -hankkeen kohderyhmänä ovat 15–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat tehneet tietoverkkorikoksen tai ovat vaarassa syyllistyä rikolliseen toimintaan. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahasto. Vastaavissa kansainvälisissä nuorille suunnatuissa rikoskierteen katkaisun …

Kyberturvallisuuskeskus julkaisi punaisen varoituksen – Exchange-sähköpostipalvelimen kriittinen haavoittuvuus aktiivisen hyväksikäytön kohteena

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut punaisen varoituksen Exchange-palvelimen haavoittuvuuksista, joita käytetään aktiivisesti hyväksi. Tilanne edellyttää välittömiä toimenpiteitä käyttäjiltä tai ylläpitäjiltä. Exchange-palvelimista on löydetty useita haavoittuvuuksia ja päivitykset tulee asentaa välittömästi. Exchange-palvelimen vakavat haavoittuvuudet Microsoftin oman tiedotteen mukaan neljää haavoittuvuutta on käytetty hyväksi. Haavoittuvuuksien avulla hyökkääjät pääsivät sähköpostipalvelimen avulla uhrien sähköpostitileille. Tämän jälkeen hyökkääjät …

Vuonna 2020 havaittiin 62,6 miljardia kyberuhkaa, joka on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän

Trend Micron vuotuinen tietoturvaraportti auttaa ymmärtämään kyberuhkia ja suojautumaan niiltä vuonna 2021 Trend Micro kertoo havainneensa vuoden 2020 aikana 126 000 kyberuhkaa minuutissa. Erityisesti etätyöntekijät ja kotitoimistot joutuivat koville hyökkäysten määrän kasvaessa 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Raportin mukaan erityisesti kotiverkot olivat viime vuonna houkuttelevia kohteita verkkorikollisille, sillä niiden kautta on mahdollista tunkeutua myös etätyöläisten työpaikkojen …

Selvitys: koronakriisi kasvattaa kuntien IT-investointeja

IT-palveluyhtiö CGI:n tekemästä kuntapäättäjäkyselystä käy ilmi, että kunnat aikovat satsata erityisesti hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan sekä opetustoimen digitalisointiin. Enemmistö vastaajista povaa kasvua kuntien IT-budjettiin koronakriisin vuoksi.  IT-palvelujen ulkoistuksissa kunnat tavoittelevat kustannussäästöjen lisäksi nopeampaa kehittämistä ja skaalautuvuutta muuttuvassa tilanteessa. Koronakriisi on lisännyt kuntien painetta digitalisoida kuntalaisille tarjottuja palveluja. Tärkeäksi koetaan lisäksi hallinnon prosessien digitalisointi. ”Kaupungit ja …

Yksinäiset nuoret alttiita nettiriippuvuudelle – korona-aikana yhä useampi on vaaravyöhykkeellä

Yksinäisyys on riskitekijä sille, että nuori ajautuu käyttämään nettiä pakonomaisesti. Pakonomaisen käytön riski on kasvanut korona-aikana: nuorten yksinäisyys on lisääntynyt ja samalla netissä vietetään yhä pidempiä aikoja. Nuorten haitallista netinkäyttöä selvittäneessä tutkimuksessa oli mukana 1750 suomalaisnuorta. Heitä tutkittiin kolme kertaa: 16-, 17- ja 18-vuotiaina. Tulokset on julkaistu Child Development -tiedejulkaisussa. Nuorten netin käyttö on kaksiteräinen …

Poikkeuksellisena vuonna 2020 kyberturvallisuus kosketti kaikkia

Koronapandemia, etätyöt, Vastaamon tietomurto, Koronavilkku-sovellus, Emotet-haittaohjelma ja teknisen tuen huijauspuhelut löivät leimansa kyberturvallisuuden vuoteen 2020. Myös 5G:n tietoturva ja turvallisuussääntelyn muutostarpeet puhututtivat. Tietoturvan vuosi 2020 -katsauksessamme käymme läpi keskeiset tapahtumat ja arviomme kyberturvallisuusvuodesta 2021. Tietoturva ja kyberturvallisuus 2020 Poikkeuksellinen vuosi näkyi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa muun muassa kaksinkertaisena tietoturvatapausten määränä. Myös kansalaisyhteydenotot moninkertaistuivat. Kyberturvallisuuskeskuksen …

Lisääntyneet tietovuodot altistavat kuluttajia kyberrikoksille

F-Securen julkaiseman uuden raportin mukaan seitsemän kymmenestä tietovuotohyökkäykselle altistuneesta vanhemmasta joutuu kyberrikoksen uhriksi. Kyberhyökkäyksistä uutisoidaan tänä päivänä usein ja massiiviset tietovuodot ovat muodostaneet huomattavan uhan erilaisille organisaatioille. F -Securen uudessa raportissa perehdytään harvemmin esille nostettuun asiaan: hyökkäysten vaikutukseen online-palveluja käyttäviin yksityishenkilöihin ja perheisiin. Raportissa todetaan, että lähes 30 % F-Securen kyselyyn vastanneista on kokenut edeltäneiden …