Kansaneläkelaitos (Kela) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan hallinnollisen asianhallintaratkaisun. Hankinta sisältää Innofactorin Dynasty 10 -järjestelmään pohjautuvan asianhallintaratkaisun, toimitusprojektin, ylläpito- ja tukipalvelut sekä ratkaisuun liittyvät erikseen tilattavat asiantuntijatyöt.

Kelan hankintapäätöksessä ilmoittama arvolisäveroton kokonaisarvo on noin 0,7 miljoonaa euroa. Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kansaneläkelaitos (Kela) on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, joka huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.